Kdo jsme?


O nás Jsme firma vyrábějící práškové barvy od roku 1973. Jsme hrdi na naše začátky:

Výrobu jsme vždy jsme měli umístěnou  v historické čtvrti Milána, Bovisa, s italskou myslí a srdcem, a od roku 2000 vyrábíme stejným způsobem v Polsku, ve městě Tychy, ve Slezsku. Společnost Pulverit Polska má polský management a polský personál. Jsme hluboce zakořeněni a spjati s územím, na kterém působíme. Věříme v kvalitu, inovace, trvalé vztahy a především v lidi, kteří pracují pro nás a s námi.

Historie společnosti Pulverit 

Psal se rok 1973 a už nějakou dobu se hovořilo o novém typu barev, o práškových barvách, které ve srovnání s tradičními tekutými barvami nevyžadovaly použití rozpouštědel. Inženýr Mario Parodi, Comm. Prando a Comm. Stoppani byli touto novou technologii obzvlášť zaujati, a tak se rozhodli začít s nákupem výrobní licence od firmy IG Pulvertechnik, která se stala  také partnerem nově vzniklé společnosti. Firma potřebovala technika a v té době bylo v tomto oboru velmi málo specialistů, kteří by měli požadované odborné znalosti. Bylo známo, že největším italským odborníkem je dott. Riva, nebylo snadné ho přesvědčit, aby se vrátil do práškového průmyslu, s nímž měl vztah, kde se prolínala láska a nenávist, ale jedinečnost celého projektu překonala jeho počáteční odpor. V prosinci 1973 byla založena společnost "IG Pulver Italia S.p.A", podobná společnosti IG Pulvertechnik. V roce 1994 se název společnosti změnil na "Pulverit", aby se odlišil od společnosti IG Pulvertechnik, která již není naším partnerem.

Na přelomu jara a léta 1974, byla zahájena výroba. První rok skončil podle očekávání ztrátou, ale již ve druhém roce  bylo dosaženo rovnováhy a ve všech následujících letech bylo dosaženo významného zisku, který byl z velké části zpětně investován.

V roce 1977 jsme zakoupili druhou linku, v roce 1979 třetí a tak dále, až do sedmé a následné investice do zařízení a laboratorního vybavení.

V roce 2000 jsme v Polsku založili společnost PULVERIT POLSKA, která má v současné době 7 výrobních linek a zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců.

V roce 2007 jsme v Německu založili společnost PULVERIT DEUTSCHLAND, která se dnes může pochlubit deseti zaměstnanci a skladem.

V roce 2016 byla založena společnost PULVERIT IBERIA S.L.U ve Španělsku, která v současné době zaměstnává 4 zaměstnance a vlastní sklad.

Jsme hrdí na naši historii a na to, kdo jsme dnes, ale musíme se také dívat do budoucnosti. Bude třeba více dynamičnosti, připravenosti na inovace a nezapomenout na to, jak důležité jsou zkušenosti, které jsme získali. Jsme zcela přesvědčeni, že to, co odlišuje společnost, jsou lidé, proto chceme, aby naši zaměstnanci byli motivováni a připraveni s námi spolupracovat na našem projektu, který byl zahájen v roce 1973 a jehož cílem je zavést inovativní výrobky a rozšířit používání práškových barev na nové trhy. Jako důkaz našeho závazku a profesionality nám Evropské společenství právě poskytlo významnou nenávratnou dotaci v rámci „Rámcového programu Horizont 2020“ ,na vývoj naší nové technologie Pulvercoat. Dnes jsme společnost, která zaměstnává více než 170 zaměstnanců. Jsme připraveni konsolidovat náše zkušenosti  na stále více konkurenčnějších trzích. Všichni chceme hájit svůj původ a naše dovednosti ve dvou výrobních závodech (Itálie, Polsko), rovněž v obchodních společnostech  (Německo, Španělsko) stejně jako další představitelé  rozmístnění po celé Evropě.  Společně jsme dosáhli konsolidovaného obratu přes 44 milionů Euro


POSLÁNÍ A VIZE


Co pro nás znamená Vision? Je to výraz firemní kultury, to znamená převést jej do faktů

Trvale udržitelný rozvoj, kvalita a inovace jsou hnací silou našeho vývoje

Klíčovým slovem je udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj z hlediska produktů i výrobních procesů je určen lidem, kteří s námi pracují. Udržitelný rozvoj znamená být pozorný k druhým. Být udržitelný pro nás znamená zaručit podmínky rozvoje, které jsou schopny vyhovět potřebám současné generace, aniž by tím byly ohroženy budoucí.

Kvalita je slovo, o kterém se v posledních letech hodně hovořilo, a které bylo často zneužíváno.

Preferujeme jiný koncept: chceme, aby naši klienti měli radost z používání našich produktů. Což znamená: kvalitu, služby a udržitelnost současně.

Inovace, další termín, který je často zneužíván, ale který je zásadní pro další rozvoj.My jsme díky naší historii a zkušenostem jsme  ukázali, že pro nás Inovace není pohé slovo. Byli jsme předchůdci nových technologií: prášek na prášek, UV prášky, Pulvercoat a Endurance.
Etický kód