Logo

Výzkum a vývoj


 

Trh práškových barev se neustále vyvíjí, to je důvod, stálého růstu požadavků na inovaci produktů - jejich estetické aspekty, chemické i fyzikální vlastnosti.

Technologie práškových barev je šetrná k životnímu prostředí, a to hlavně v důsledku nepoužívání jakýchkoliv chemických rozpouštědel. Díky tomu je tato technologie stále častěji využívána v odvětvích, ve kterých tradičně dominují tekuté nátěrové hmoty, např. při barvení plastových materiálů.

Nové výzvy v odvětví se pokoušejí zcela nahradit kapalinové barvy barvami práškovými. Pro splnění současných i budoucích požadavků trhu se skupina PULVERIT velmi zaměřuje na rozvoj výzkumu a vývoje ve svých laboratořích

Program inovace a technologické implementace má za cíl najít řešení v následujících oblastech: :

 

-     redukce tloušťky vrstev nanášených práškových barev

-     zvýšení schopnosti reaktantů, pro zlepšení účinnosti linky

-     snížení teploty s cílem optimalizace energeticke účinnosti zařízení

snížení teploty s cílem použití na nekovové výrobkyh

-   zlepšení vlastností chemicko - fyzikálních pro stabilitu tempa růstu

"stárnuti" výrobků

- optimalizace procesu aplikace